Friday, May 5, 2017

Aprillikuu info 2017

26. aprillil oli Õlletornis kaptenite järjekordne klubiõhtu, kus osales üle kümne kapteni. 

Arutelu teemadeks oli Eesti Merenduspoliitika rakenduskava ja selle reaalsed võimalused. Meenutati ka kapten Kongat (kellest lähiaegadel peaks ilmuma raamat) ja räägiti merenalju.