Sunday, December 14, 2014

Aastakoosolekust 2014


Eesti Kaptenite Klubi aastakoosolek toimus 11. detsembril 2014.a. algusega kell 17.00 Eesti Mereakadeemia auditooriumis 221. Kohale oli tulnud 30 EKK liiget, puudus 25.


Päevakorda kinnitati juhatuse aruanne (R.Õnnis), raamatupidamise aruanne (S.Demjanov), mille kohta küsimusi ei esitatud. Vahetati arvamusi ja ettepanekuid eelseisvaks tegevusaastaks. Muret tekitab Klubi finantsolukord ja ka meremeedia seis, mida hakatakse arutama järgmisel Merendusnõukogul. Kavatsetakse laiendada koostööd Laevajuhtide liiduga.
Kaptenite kruiis toimub jaanuari lõpus-veebruari alguses. Plaanitakse 35 inimese osavõttu. Täpsemat infot kruiisi kohta saab KK sekretariaadist pärast 15. jaanuari.