Thursday, December 28, 2017

Aastalõpu klubiõhtust

27. detsembril toimus Õlletornis aasta viimane klubiõhtu. 

Kohal oli üheksa kaptenit. Vahetati jõulumuljeid ja meenutati möödunud aegu.

Tõnu Tiivel luges seltskonnale luuletuse
“Kord käsikäes meil kävvä tuli
ja karikakraid tuvva kesä päält...”

Kohtumiseni uuel aastal ja häid pühi!

Friday, December 8, 2017

Eesti Kaptenite Klubi aastakoosoleku lühiülevaade 2017

7. detsembril peeti Mereakadeemia auditooriumis Eesti Kaptenite Klubi (EKK) aastakoosolek, kus osales 27 klubi liiget.

Kuulati ära klubi juhatuse 2017. aasta tegevuse aruanne ja raamatupidamise aruanne. 
Klubi liikmed olid sel aastal aktiivsemad ja tegevus huvipakkuvam kui eelmistel aastatel. Kokku oli 14 üritust, käidi külas Soome kolleegidel ja võõrustati lätlasi. 
EKK toetas Meremeeste Liidu moodustamist Seltsingu staatusega katusorganisatsiooniks.
Otsustati ära jätta iga-aastane kaptenite kruis jaanuaris ja asendada see turismireisiga Stockholmi mais.

Mõttevahetused jätkuvad 27.12.17 klubiõhtul Õlletornis.