Sunday, December 14, 2014

Aastakoosolekust 2014


Eesti Kaptenite Klubi aastakoosolek toimus 11. detsembril 2014.a. algusega kell 17.00 Eesti Mereakadeemia auditooriumis 221. Kohale oli tulnud 30 EKK liiget, puudus 25.


Päevakorda kinnitati juhatuse aruanne (R.Õnnis), raamatupidamise aruanne (S.Demjanov), mille kohta küsimusi ei esitatud. Vahetati arvamusi ja ettepanekuid eelseisvaks tegevusaastaks. Muret tekitab Klubi finantsolukord ja ka meremeedia seis, mida hakatakse arutama järgmisel Merendusnõukogul. Kavatsetakse laiendada koostööd Laevajuhtide liiduga.
Kaptenite kruiis toimub jaanuari lõpus-veebruari alguses. Plaanitakse 35 inimese osavõttu. Täpsemat infot kruiisi kohta saab KK sekretariaadist pärast 15. jaanuari.

Thursday, November 27, 2014

2014 viimasest klubiõhtust ja edasistest sündmustest

Järjekordsel klubiõhtul Õlletornis 26. novembril osales kümme kaptenit. 

Arutelud käisid merenduspoliitika rakenduskava teemadel, mida võimud ei suuda kuidagi käivitada. Meenutati ka vanu aegu. Suurt rõõmu pakkus kõigile, et Eesti Kaptenite Klubiga liitus noorema põlvkonna esindaja Viljar Viil.

Lepiti kokku, et tänavu klubiõhtuid rohkem ei korraldata, kuna detsembris on viimane kolmapäev 31.12. Seega kohtume uuesti 28. jaanuaril.


Vahepeal, st. 11. detsembril algusega kell 17.00 peetakse Mereakadeemias Kaptenite Klubi aastakoosolek. Seal selguvad ka tulevase kaptenite kruiisi üksikasjad.

Tuesday, November 11, 2014

Klubi juhatuse tegemistest

11. novembril toimus Kaptenite Klubi juhatuse koosolek, kus osalesid R. Õnnis, R. Raudsalu, I. Gnezdilov, P. Veegen.

Päevakorras oli kokkuvõte lõppeva aasta üritustest, aastakoosoleku ettevalmistusega seonduv ja Soome Kaptenite Klubi 140. aastapäev.

Tõdeti, et iga-aastane Kaptenite kruiis kulges plaanipäraselt. Laeval oleks vaja muidugi eraldi pidulikku lauda, kuid selle korraldamine on komplitseeritud ja tooks lisakulusid.
Et mitte pikalt oodata Helsingi sadamas tagasisõitu, otsustati ka edaspidi reis teha kiirlaevaga.

Soomlaste vastuvõtt (31 inimest) kulges suvel tõrgeteta ja organiseerijad said rohkesti tänusõnu.
Kaptenite Klubi aastakoosolek otsustati teha 11. detsembril algusega kell 17.00 Mereakadeemias Kopli 101.

Suurema probleemina nähakse juurdekasvu, sest praegu on 54 liikmest 27 auliiget.

24. jaanuaril tähistab Soome Kaptenite Klubi 140-ndat aastapäeva, kuhu oodatakse ka Eesti klubi delegatsiooni. Kavas on kinkida väike Suure Tõllu-Väinämöineni mudel.

Saturday, November 1, 2014

Oktoobritegevustest

Klubiõhtul 29. oktoobril olid kõneaineks eelmisel päeval peetud meremajanduse konverents, Eesti Mereakadeemia 95-aastapäeva üritused ning Taani merepäevad Kopenhaagenis. Arutati ka Eesti laeva “Kerttu” karilesõitu Rootsi saarestikus ning õlireostusega seonduvat.

Thursday, September 25, 2014

Klubiüritusest septembris

Kolmapäeval, 24. septembril, alustas Kaptenite Klubi uut kooskäimis- hooaega. 

Klubiõhtul Õlletornis osales kümme kaptenit. Meenutati suviseid üritusi, Soome kaptenite visiiti, kuulati ülevaateid Euroopa Laevaomanike Assotsiatsiooni istungitelt, X Rahvusvaheliselt merekonverentsilt ja ka uutest määrustest merenduse valdkonnas.

Klubiõhtud Õlletornis jätkuvad iga kuu viimasel kolmapäeval algusega kell 18.00.

Monday, August 18, 2014

Augustiuudised

15-17. augustil külastas Eesti Kaptenite Klubi 31-liikmeline Soome kaptenite delegatsioon. 

Eesti pool korraldas saabumise puhul külalistele väikese vastuvõtu ja ekskursiooni Paldiskisse, Keila-Joa lossi ning Suurupi majakate juurde. Ettevõtmisi spondeeris Saaremaa Laevakompanii.

Jaanuaris tähistab Soome Kaptenite Klubi 140. aastapäeva ja sel puhul oodatakse Eesti kaptenite visiiti.

Thursday, March 27, 2014

Märtsikoosolekust 2014

26. märtsil toimus Kaptenite Klubi järjekordne klubiõhtu, kus osales 12 kaptenit.

Nagu ikka olid arutluse all päevakohased sündmused laevanduses, sealhulgas Meretöö seaduse eelnõu arutluste käik.

Täpsustati ka mõningaid üksikasju eelseisva Soome kapteni visiidiga.

Friday, February 28, 2014

Veebruari kogunemisest

26. veebruaril oli Õlletornis järjekordne Kaptenite klubiõhtu.

Arutati päevasündmusi ja ka koostatavat Veeteede Ameti ajalugu.

Thursday, January 30, 2014

Jaanuarikoosolekust

29. jaanuaril 2014 toimus Õlletornis järjekordne klubiõhtu. Kuulati ülevaadet laevanduse olukorrast ja arutati järjekordse Kaptenite kruiisiga seonduvat, mis toimub 1.veebruaril laeval “Superstar”.