Thursday, December 28, 2017

Aastalõpu klubiõhtust

27. detsembril toimus Õlletornis aasta viimane klubiõhtu. 

Kohal oli üheksa kaptenit. Vahetati jõulumuljeid ja meenutati möödunud aegu.

Tõnu Tiivel luges seltskonnale luuletuse
“Kord käsikäes meil kävvä tuli
ja karikakraid tuvva kesä päält...”

Kohtumiseni uuel aastal ja häid pühi!

Friday, December 8, 2017

Eesti Kaptenite Klubi aastakoosoleku lühiülevaade 2017

7. detsembril peeti Mereakadeemia auditooriumis Eesti Kaptenite Klubi (EKK) aastakoosolek, kus osales 27 klubi liiget.

Kuulati ära klubi juhatuse 2017. aasta tegevuse aruanne ja raamatupidamise aruanne. 
Klubi liikmed olid sel aastal aktiivsemad ja tegevus huvipakkuvam kui eelmistel aastatel. Kokku oli 14 üritust, käidi külas Soome kolleegidel ja võõrustati lätlasi. 
EKK toetas Meremeeste Liidu moodustamist Seltsingu staatusega katusorganisatsiooniks.
Otsustati ära jätta iga-aastane kaptenite kruis jaanuaris ja asendada see turismireisiga Stockholmi mais.

Mõttevahetused jätkuvad 27.12.17 klubiõhtul Õlletornis.

Thursday, October 26, 2017

2017 sügise teemad klubis

27. septembril peeti Õlletornis korralist klubiõhtut. Osales kümmekond kaptenit, kes meenutasid noorusaegu ja oma esimesi laevu.

25. oktoobril toimus Õlletornis kaptenite järjekordne klubiõhtu. Veedeti lõbusalt aega vanu nalju ja sündmusi meenutades, aga räägiti ka tänapäeva merendusest, kus üheks praeguseks probleemiks on laevade tagasi toomine Eesti lipu alla.

9. novembril peeti Eesti Kaptenite Klubi juhatuse koosolek, kus tehti kokkuvõtteid lõppevast hooajast ja ettevalmistusi aastakoosolekuks, mis toimub neljapäeval 7. detsembril algusega kell 17.00 Mereakadeemia auditooriumis 235. Koosolekul tuleb arutluse alla ka kaptenite aastavahetuse kruis või selle võimalik muutmine Stockholmi reisiks mais.
Kõigile osavõtt soovitatav.

Thursday, June 1, 2017

Laevanduse aastaraamatu info

Laevanduse aastaraamatu selle aasta väljaannet on võimalik hankida Mereakadeemiast, Enn Kreemi käest.

Raamatu teemad:

Euroopa ja maailma laevandusest. Henrik Hololei

Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus. Aigi Kasvand

Uued tuuled merenduspoliitikas. Kalev Kallo

Laevad Eesti lipu alla. On see võimalik? Priit Põiklik

Merendussektori majandusmõju uuringust. Tõnis Hunt

Kas tead mõnda noort andekat laevaprojekteerijat, kes võiks... Anni Hartikainen, Urve Nõgu

Mõningatest kaubandusliku meresõidu tulemustest 2016. aastal. Yrjö Saarinen

Tallink – Eesti merenduse osa. Janek Stalmeister

Tallinna sadama uued arengusuunad. Valdo Kalm

Mereühendusest Eesti asustatud väikesaartega. Leo Filippov

Laevade ballastivee problemaatika. Andrus Vaher

Autonoomsed allveeliugurid mereteadlaste kasutuses. Urmas Lips

Mereõiguse revisjoni algus Eestis. Indra Kaunis

Eesti meremehed ja laevad võõraste lippude all, miks? Jüri Lember

Lloyd´si ajalugu ja tänapäev. Kaupo Püvi

Rahvusvahelisest Transporditöötajate Föderatsioonist. Jaanus Kuiv

Meri inspireerib eemalduma kaldast. Urve Tiidus

Meresõidupraktikast Tallinna Merekoolis. Uno Laur

Balkeriga jäämägede vahel. Ilmar Veskimäe

Eesti meremehed Kongos. Reet Naber

Kõmulised ja kriminaalsed laevahukulood. Vello Mäss

Tuulelipu lugu. Rein Raudsalu

Soomes Eesti laeva pildistamas. Madli Vitismann

Eesti Mereakadeemia 2016. aasta lõpetajad

2016. a väljastatud diplomiga kaptenid ja vanemmehaanikud

Eesti laevaregistrid 2017

Eesti Laevaomanike Liit

European Community Shipowners´ Association

Maikuu info 2017

31. mail oli Õlletornis järjekordne Kaptenite klubi kokkusaamine.

Arutati Meremeeste Liidu saatust ja tulevast külaskäiku Soome Kaptenite Klubisse, mis toimub 12. augustil ja kuhu osavõtjatel tuleb registreeruda 30. juuniks. Tagasisõit Helsingist algab kell 22.30, kuna graafiku järgi jõuab soomlaste laev, millel vastuvõtt toimub, Helsingisse kell 19.30.

Järgmise Kaptenite klubiõhtu Õlletornis toimub augusti viimasel kolmapäeval ja nagu ikka – algusega kell 18.00.

Friday, May 5, 2017

Juhatuse koosoleku info

4. mail toimus Mereakadeemias Kaptenite Klubi juhatuse korraline koosolek, kus osalesid R. Õnnis, P. Veegen, R. Raudsalu, I. Gnezdilov ja peasekretär E. Kreem. 

Tehti kokkuvõtteid talvisest hooajast ja arutati Meremeeste Liidu tulevikku. Kruiis sai hea hinnangu ja palju tänusõnu külalistelt. Ees on kaptenite külaskäik Soome, mis toimub 12. augustil ja mille üksikasju veel täpsustatakse. 

Juhatus tegi ettepaneku moodustada Meremeeste Liidust edaspidi mereorganisatsioonide katusorganisatsioon seltsingu põhimõttel. Selleteemalised arutelud jätkuvad.

Aprillikuu info 2017

26. aprillil oli Õlletornis kaptenite järjekordne klubiõhtu, kus osales üle kümne kapteni. 

Arutelu teemadeks oli Eesti Merenduspoliitika rakenduskava ja selle reaalsed võimalused. Meenutati ka kapten Kongat (kellest lähiaegadel peaks ilmuma raamat) ja räägiti merenalju.

Saturday, April 1, 2017

Märtsikuu klubiõhtust 2017

29. märtsil toimus Õlletornis kaptenite korraline klubiõhtu. 

Osales kümmekond liiget. Jututeemadeks olid tänapäeva laevandus, aktuaalne poliitika ja ka Kaptenite Klubi võimalused osaleda mitmesugustes merekultuuriprojektides.

Friday, January 27, 2017

Jaanuari klubiõhtust 2017

25. jaanuaril toimus Õlletornis kaptenite meeleolukas klubiõhtu, kus arutati läinud aegu ja eelseisvat kruiisi, mis toimub Megastaril 11. veebruaril.
Kel huvi kruiisist osa võtta, andku teada.