Thursday, October 26, 2017

2017 sügise teemad klubis

27. septembril peeti Õlletornis korralist klubiõhtut. Osales kümmekond kaptenit, kes meenutasid noorusaegu ja oma esimesi laevu.
25. oktoobril toimus Õlletornis kaptenite järjekordne klubiõhtu. Veedeti lõbusalt aega vanu nalju ja sündmusi meenutades, aga räägiti ka tänapäeva merendusest, kus üheks praeguseks probleemiks on laevade tagasi toomine Eesti lipu alla.

Thursday, June 1, 2017

Laevanduse aastaraamatu info

Laevanduse aastaraamatu selle aasta väljaannet on võimalik hankida Mereakadeemiast, Enn Kreemi käest.

Raamatu teemad:

Euroopa ja maailma laevandusest. Henrik Hololei

Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus. Aigi Kasvand

Uued tuuled merenduspoliitikas. Kalev Kallo

Laevad Eesti lipu alla. On see võimalik? Priit Põiklik

Merendussektori majandusmõju uuringust. Tõnis Hunt

Kas tead mõnda noort andekat laevaprojekteerijat, kes võiks... Anni Hartikainen, Urve Nõgu

Mõningatest kaubandusliku meresõidu tulemustest 2016. aastal. Yrjö Saarinen

Tallink – Eesti merenduse osa. Janek Stalmeister

Tallinna sadama uued arengusuunad. Valdo Kalm

Mereühendusest Eesti asustatud väikesaartega. Leo Filippov

Laevade ballastivee problemaatika. Andrus Vaher

Autonoomsed allveeliugurid mereteadlaste kasutuses. Urmas Lips

Mereõiguse revisjoni algus Eestis. Indra Kaunis

Eesti meremehed ja laevad võõraste lippude all, miks? Jüri Lember

Lloyd´si ajalugu ja tänapäev. Kaupo Püvi

Rahvusvahelisest Transporditöötajate Föderatsioonist. Jaanus Kuiv

Meri inspireerib eemalduma kaldast. Urve Tiidus

Meresõidupraktikast Tallinna Merekoolis. Uno Laur

Balkeriga jäämägede vahel. Ilmar Veskimäe

Eesti meremehed Kongos. Reet Naber

Kõmulised ja kriminaalsed laevahukulood. Vello Mäss

Tuulelipu lugu. Rein Raudsalu

Soomes Eesti laeva pildistamas. Madli Vitismann

Eesti Mereakadeemia 2016. aasta lõpetajad

2016. a väljastatud diplomiga kaptenid ja vanemmehaanikud

Eesti laevaregistrid 2017

Eesti Laevaomanike Liit

European Community Shipowners´ Association

Maikuu info 2017

31. mail oli Õlletornis järjekordne Kaptenite klubi kokkusaamine.

Arutati Meremeeste Liidu saatust ja tulevast külaskäiku Soome Kaptenite Klubisse, mis toimub 12. augustil ja kuhu osavõtjatel tuleb registreeruda 30. juuniks. Tagasisõit Helsingist algab kell 22.30, kuna graafiku järgi jõuab soomlaste laev, millel vastuvõtt toimub, Helsingisse kell 19.30.

Järgmise Kaptenite klubiõhtu Õlletornis toimub augusti viimasel kolmapäeval ja nagu ikka – algusega kell 18.00.

Friday, May 5, 2017

Juhatuse koosoleku info

4. mail toimus Mereakadeemias Kaptenite Klubi juhatuse korraline koosolek, kus osalesid R. Õnnis, P. Veegen, R. Raudsalu, I. Gnezdilov ja peasekretär E. Kreem. 

Tehti kokkuvõtteid talvisest hooajast ja arutati Meremeeste Liidu tulevikku. Kruiis sai hea hinnangu ja palju tänusõnu külalistelt. Ees on kaptenite külaskäik Soome, mis toimub 12. augustil ja mille üksikasju veel täpsustatakse. 

Juhatus tegi ettepaneku moodustada Meremeeste Liidust edaspidi mereorganisatsioonide katusorganisatsioon seltsingu põhimõttel. Selleteemalised arutelud jätkuvad.

Aprillikuu info 2017

26. aprillil oli Õlletornis kaptenite järjekordne klubiõhtu, kus osales üle kümne kapteni. 

Arutelu teemadeks oli Eesti Merenduspoliitika rakenduskava ja selle reaalsed võimalused. Meenutati ka kapten Kongat (kellest lähiaegadel peaks ilmuma raamat) ja räägiti merenalju.

Saturday, April 1, 2017

Märtsikuu klubiõhtust 2017

29. märtsil toimus Õlletornis kaptenite korraline klubiõhtu. 

Osales kümmekond liiget. Jututeemadeks olid tänapäeva laevandus, aktuaalne poliitika ja ka Kaptenite Klubi võimalused osaleda mitmesugustes merekultuuriprojektides.

Friday, January 27, 2017

Jaanuari klubiõhtust 2017

25. jaanuaril toimus Õlletornis kaptenite meeleolukas klubiõhtu, kus arutati läinud aegu ja eelseisvat kruiisi, mis toimub Megastaril 11. veebruaril.
Kel huvi kruiisist osa võtta, andku teada.

Saturday, December 31, 2016

Kaptenite klubi 2016. aasta viimasest klubiõhtust

28. detsembril peeti Õlletornis järjekordset kaptenite klubiõhtut. 

Osales kümme kaptenit. Jututeemaks olid mäletused Heino Tohvrist, kelle matustelt just tuldi ja arutati, kuidas Meremeeste Liit võiks tulevikus edasi tegutseda. Nagu ikka, meenutati ka möödunud aegu ja noorpõlve mereseiklusi.


Tuesday, December 20, 2016

Detsembriuudised ja aastakokkuvõte 2016

16. detsembril oli Mereakadeemias Eesti Kaptenite Klubi aastakoosolek. Avaettekandega esines president R. Õnnis, kes tegi ülevaate klubi tegevusest. 

Aastas on korraldatud 14 üritust – üheksa klubiõhtut, kruiis jaanuaris, ringreis koos Soome kolleegidega, üldkoosolek ja kaks juhatuse koosolekut. 

Suvistest üritustest oli üks olulisemaid ka meie klubi juhatuse liikmete visiit Leedu kolleegide juurde, kus käisid I. Gnezdilov ja R. Raudsalu. Saime infot, kuidas elavad naabrid ja värskendada suhteid. 

Kahtlemata kõige suurem ettevõtmine oli ringreis Soome kaptenitega Haapsallu ja Noarootsi. Kõik sujus suurepäraselt, Soome poolt osales 30 inimest, meilt koos bussijuhiga 10. Bussi sponsoriks oli puksiirifirma Alfons Hakans. Pärast on selle ringreisi kohta tulnud palju positiivseid vastukajasid.

Arutati samuti eelseisvat Kaptenite kruiisi, mida tahetakse korraldada uuel laeval “Megastar” ja kutsuda osalema ka lõunanaabreid. Infot kruiisi kohta hakkab saama sekretariaadist alates 15. jaanuarist.

Saturday, December 3, 2016

Novembrikuu ülevaade '16

30. oktoobri klubiõhtul arutati merenduspoliitika päevaprobleeme ja võimalikke muudatusi, mida võib oodata valitsuse vahetuse järel.

Juttu oli ka ballastvee konventsioonist ja muudest laevanduse päevaprobleemidest. 
Ei puudunud ka värvikad meenutused minevikust.

Ühiselt otsustati, et teeme tänavu veel ühe klubiõhtu ja saame kokku 28. detsembril.