Thursday, November 27, 2014

2014 viimasest klubiõhtust ja edasistest sündmustest

Järjekordsel klubiõhtul Õlletornis 26. novembril osales kümme kaptenit. 

Arutelud käisid merenduspoliitika rakenduskava teemadel, mida võimud ei suuda kuidagi käivitada. Meenutati ka vanu aegu. Suurt rõõmu pakkus kõigile, et Eesti Kaptenite Klubiga liitus noorema põlvkonna esindaja Viljar Viil.

Lepiti kokku, et tänavu klubiõhtuid rohkem ei korraldata, kuna detsembris on viimane kolmapäev 31.12. Seega kohtume uuesti 28. jaanuaril.


Vahepeal, st. 11. detsembril algusega kell 17.00 peetakse Mereakadeemias Kaptenite Klubi aastakoosolek. Seal selguvad ka tulevase kaptenite kruiisi üksikasjad.

Tuesday, November 11, 2014

Klubi juhatuse tegemistest

11. novembril toimus Kaptenite Klubi juhatuse koosolek, kus osalesid R. Õnnis, R. Raudsalu, I. Gnezdilov, P. Veegen.

Päevakorras oli kokkuvõte lõppeva aasta üritustest, aastakoosoleku ettevalmistusega seonduv ja Soome Kaptenite Klubi 140. aastapäev.

Tõdeti, et iga-aastane Kaptenite kruiis kulges plaanipäraselt. Laeval oleks vaja muidugi eraldi pidulikku lauda, kuid selle korraldamine on komplitseeritud ja tooks lisakulusid.
Et mitte pikalt oodata Helsingi sadamas tagasisõitu, otsustati ka edaspidi reis teha kiirlaevaga.

Soomlaste vastuvõtt (31 inimest) kulges suvel tõrgeteta ja organiseerijad said rohkesti tänusõnu.
Kaptenite Klubi aastakoosolek otsustati teha 11. detsembril algusega kell 17.00 Mereakadeemias Kopli 101.

Suurema probleemina nähakse juurdekasvu, sest praegu on 54 liikmest 27 auliiget.

24. jaanuaril tähistab Soome Kaptenite Klubi 140-ndat aastapäeva, kuhu oodatakse ka Eesti klubi delegatsiooni. Kavas on kinkida väike Suure Tõllu-Väinämöineni mudel.

Saturday, November 1, 2014

Oktoobritegevustest

Klubiõhtul 29. oktoobril olid kõneaineks eelmisel päeval peetud meremajanduse konverents, Eesti Mereakadeemia 95-aastapäeva üritused ning Taani merepäevad Kopenhaagenis. Arutati ka Eesti laeva “Kerttu” karilesõitu Rootsi saarestikus ning õlireostusega seonduvat.