Tuesday, December 15, 2015

Aastakoosoleku 2015 info

11. detsembril toimus Mereakadeemias Kaptenite Klubi aastakoosolek. 

Arutati uute liikmete juurdekasvu vajadust, kuna praegu ületab pensionieas kaptenite arv töötavate liikmete hulga. 
Samuti arvati, et peaks rohkem olema ühisüritusi. 

Otsustati korraldada iga-aastane kruiis Tallinki laevaga. Üksikasju reisi kohta saab teada Klubi sekretariaadist pärast 15. jaanuari 2016.