Thursday, November 7, 2013

Teateid juhatuse koosolekult - nov2013

5. novembril toimus Eesti Kaptenite Klubi juhatuse koosolek, kus osalesid R. Õnnis, A. Gnutov, R. Erlach ja P. Veegen. 

Juhatus tegi kokkuvõtteid suvisest hooajast ja otsustas korraldada Õlletornis 5. detsembril algusega kell 17.00 klubi üldkoosoleku. Kavas on ülevaade Klubi tegevusest ja uute juhatuse liikmete valimine.

Oktoobrikuu klubiõhtust

30. oktoobril oli Õlletornis osavõtjaterohke klubiõhtu. 

Arutati eelseisva Kaptenite Klubi aastakoosoleku teemasid ja kuulati informatsiooni viimastest sündmustest laevanduse valdkonnas. 

Eraldi teemana kerkis üles tagasiside raadiosaatest Meretund. Klubiliste sõnul viimastel kuudel saates domineerib meri kui meelelahutus ja seetõttu on see muutunud elukutselistele meremajanduses tegutsevatele inimestele ebahuvitavaks. Meremajandusest, laevandusest ja sadamatest on viimasel ajal vähe juttu, samas sünnib saade just nende finantseerimisel.