Thursday, March 27, 2014

Märtsikoosolekust 2014

26. märtsil toimus Kaptenite Klubi järjekordne klubiõhtu, kus osales 12 kaptenit.

Nagu ikka olid arutluse all päevakohased sündmused laevanduses, sealhulgas Meretöö seaduse eelnõu arutluste käik.

Täpsustati ka mõningaid üksikasju eelseisva Soome kapteni visiidiga.